Projectbureau Odino BV

Standaard maatwerk en kwaliteit

Een sterke school

Een school is sterk als het recht doet aan 

- persoonlijke vorming van kinderen, 

- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden als voorbereiding op vervolgonderwijs en beroep

- het voorbereiden van kinderen op de samenleving van morgen als verantwoordelijke burgers.


Projectbureau Odino BV kan scholen helpen deze drie doelstellingen in samenhang vorm te geven via een schoolplan. 

Ook kunnen wij de school helpen als door omstandigheden de resultaten niet meer voldoen aan de landelijke norm. We kunnen met een kwaliteitsscan inzicht geven in de zwakke plekken en aanbevelingen doen voor verbeteracties.


Meer weten? Vraag het via het contactformulier.